Publikacje i organizacja

Publikacje

Wszystkie artykuły będą oceniane przez zespół recenzentów. Te które zostaną pozytywnie ocenione, zostaną opublikowane w elektronicznych materiałach konferencyjnych (pamięć USB) i będą musiały być prezentowane podczas konferencji
w formie prezentacji lub w formie posteru (sesja posterowa).

Oficjalnym językiem konferencji jest język polski.

Wybrane, szczególnie cenne prace, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Naukowego, będą kierowane do publikacji w czasopismach:

Autorzy, którzy zdecydują się na prezentację swojej publikacji w formie posteru, proszeni są o przygotowanie go w formacie o maksymalnym wymiarze A0. W miejscu odbywania się poszczególnych sesji posterowych dostępne będą stojaki do prezentacji posterów.

Zgłoszenia artykułów

Artykuły mogą być przygotowane zgodnie ze szablonem [Pobierz KNER2023-szablon artykułu IEEE.docx]. Dopuszczalna długość artykułu to 4 do 6 stron w układzie zgodnym z szablonem.

Dostępny jest również szablon prezentacji: [Pobierz KNER2023-szablon-prezentacji.pptx]

Streszczenia oraz artykuły (w tym na sesje posterowe) prosimy przesyłać poprzez platformę EasyChair: https://www.easychair.org/my/conference?conf=kner2023.

W przypadku zgłoszeń na sesje posterowe, prosimy zgłaszać streszczenia i postery poprzez platformę EasyChair wybierając stosowną sesję tematyczną z adnotacją na początku streszczenia, że zgłoszenie dotyczy posteru.

Organizacja i terminy

Harmonogram zgłaszania artykułów

  • do 19 czerwca 2023 – przesłanie streszczenia artykułu do akceptacji (ok. 2 strony A4, EasyChair)
  • do 25 czerwca 2023 – akceptacja streszczeń
  • do 9 lipca 2023 – rejestracja (https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/rejestracja/) i uiszczenie opłaty
  • do 15 lipca 2023 7 sierpnia 2023 – przesłanie pełnej wersji artykułu (EasyChair)
  • 26 września 2023 – prezentacja podczas sesji

Agenda obrad 26 września 2023 (aktualizacja 21 września 2023)

Szczegółowy program sesji dostępny jest do pobrania poniżej.
[ Pobierz KER 2023 – Program 2023-09-21 pełny.pdf ]

Ze streszczeniami zgłoszonych artykułów można zapoznać się w materiałach konferencyjnych dostępnych do pobrania poniżej.
[ Pobierz KNER 2023 – Streszczenia 2023-09-21.pdf ]

Opłaty i warunki płatności

Opłata za udział w konferencji (z wygłoszeniem jednego artykułu lub bez) wynosi 950 PLN i wnoszona jest do organizatora całego Kongresu.

Niezależnie od zgłoszenia (streszczenia a następnie pełnego tekstu) artykułu lub posteru za pośrednictwem platformy EasyChair (link w sekcji „Zgłoszenia artykułów”) prosimy o dokonanie rejestracji udziału (oraz opłacenie udziału w Konferencji) na stronie Kongresu (https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/rejestracja/). Wszelkie dalsze informacje nt. wpłat znajdziecie Państwo podczas tej rejestracji. W przypadku konieczności wystawienia faktury proforma, proszę również kontaktować się z organizatorem Kongresu.

Powyższa rejestracja dotyczy osobistego udziału w Konferencji (nie zgłoszenia artykułu – te prosimy zgłaszać w systemie EasyChair wspomnianym w sekcji powyżej „Zgłoszenia artykułów”). Po zrecenzowaniu artykułu w systemie EasyChair otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia artykułu (po weryfikacji przez recenzenta/recenzentów danej sesji), a po rejestracji na stronie Kongresu również otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału wraz z 14-dniowym terminem płatności za udział w Konferencji.

W przypadku zgłaszania więcej niż jednego artykułu, prosimy o indywidualny kontakt z organizatorami.