I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2023)

Europejska energetyka podlega głębokiej transformacji. Czynnikami w największym stopniu kształtującymi ten proces w największym stopniu są:

  • zachodzące zmiany klimatu wynikające ze spalania paliw kopalnych oraz działalności rolniczej, związana z tym emisja gazów cieplarnianych do atmosfery (CO2, CH4, N2O), postępujący wzrost średniej temperatury na Ziemi oraz występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne,
  • wdrażanie europejskiego rynku energii w tym zmiany struktury źródeł wytwarzających energię elektryczną w celu uzyskania w perspektywie 2050 r. neutralności emisyjnej oraz
  • efektywne i bezpieczne funkcjonowanie połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych opartych na źródłach wytwórczych wykorzystujących czyste technologie i wspierających dekarbonizację europejskiej gospodarki.

To fakty oczywiste, z których jednoznacznie wynika, że rozwój energetyki rozproszonej (w tym odnawialnej, lecz nie tylko) jest nieunikniony, przedmiotem rozważań może być tempo tego procesu. Jest on dodatkowo motywowany zarówno europejską jak i krajową polityką energetyczną, ale także obiektywnymi czynnikami sprzyjającymi poprawie efektywności energetycznej (w skali pojedynczych gospodarstw domowych, lokalnych społeczności i smart city), rozwojem transportu elektrycznego (zarówno prywatnego oraz w jeszcze większym stopniu publicznego), „pasywnym” budownictwem, itp. Proces ten jest i będzie kształtowany przez postępujące zmiany demograficzne. W centrum transformacji energetyki stoi obecnie świadomy odbiorca wyznaczający jej kierunki i decydujący o skali tego procesu, wyposażony w nowe narzędzia i możliwości, nowe oczekiwania, np. dotyczących tego, z jakich źródeł energia ma pochodzić. On sam w oparciu o własny rachunek ekonomiczny, podejmuje decyzję o inwestowaniu w coraz tańsze źródła energii.

O tych i o innych problemach chcemy porozmawiać podczas I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej KNER’2023 w Krakowie 26 września 2023 roku. Konferencja wraz z odbywającym się dzień wcześniej VI Forum Energetyki Rozproszonej tworzą razem I Krajowy Kongres (www.kongres.energetyka-rozproszona.pl) poświęcony tej tematyce.

Już w niedzielę 24. września zapraszamy do udziału w płatnych tutorialach tematycznych organizowanych przez Wydziały uczestniczące w KNER. Więcej na stronie Warsztaty.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich działających w obszarze zdefiniowanym tematyką konferencji do udziału w tym wydarzeniu, mając nadzieję, że przyniesie ono wiele korzyści zawodowych, inspirację do dalszych działań oraz satysfakcję z towarzyskich spotkań.

Kraków, marzec 2023 rok