Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH (przewodniczący) – Katedra EiASPE, Wydział EAIiIB

dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH – Katedra OŚ, Wydział GGiOŚ

dr inż. Paweł Dybowski – Katedra EiASPE, Wydział EAIiIB

dr inż. Jerzy Dzieża – Katedra MF, Wydział MS

dr inż. Grzegorz Hayduk – Katedra EiASPE, Wydział EAIiIB

dr Jolanta Jarnicka – Katedra RR, Wydział MS

dr inż. Michał Kaczmarczyk – Katedra SE, Wydział GGiOŚ

dr inż. Jacek Kołodziej – IE, Wydział IEiT

dr hab. inż. Monika Motak, prof. AGH – Katedra KTP, Wydział EiP

dr inż Krzysztof Szczotka – Katedra SEiUOŚ, Wydział IMiR

dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa – Katedra WiG, Wydział WNiG

dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. AGH – IE, Wydział IEiT

prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek – Katedra EW, Wydział EiP

dr inż. Janusz Teneta – Katedra AiR, Wydział EAIiIB

prof. dr hab. inż. Barbara Tora – Katedra IŚ, Wydział ILiGZ