Komitet Sterujący

dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH – Wydział GGiOŚ

dr inż. Jerzy Dzieża – Wydział MS

dr inż. Jacek Kołodziej – Wydział IEiT

dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH – Wydział EAIiIB

dr inż. Krzysztof Szczotka – Wydział IMiR

dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH – Wydział WNiG

dr hab. inż. Monika Motak, prof. AGH- Wydział EiP

prof. dr hab. inż. Barbara Tora – Wydział GGiOŚ